Váš produkt/výrobok si zaslúži značku PODUNAJSKO - originálny produkt

Podunajsko má svoj neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom, kultúrou a dlhoročnými tradíciami obyvateľov. Aj produkty/výrobky pochádzajúce z nášho územia nesú časť tradícií - je do nich vložená práca podunajských poľnohospodárov/remeselníkov, aj časť ich srdca. Zavedenie značky PODUNAJSKO pre produkty/výrobky, ktorá garantuje ich podunajský pôvod, je jednou z ciest ako zviditeľniť produkciu miestnych výrobcov. A to v očiach domácich a j turistov.

Značka garantuje, že Váš výrobok je:

- vyrobený na území Podunajska,

- jedinečný a kvalitný,

- šetrný k životnému prostrediu.

Ak ste poľnohospodár, potravinársky producent, včelár, vinár, remeselník, ľudový umelec, výrobca z PODUNAJSKA, zapojte sa do našej Výzvy:

/domain/maszdzo/files/vyzva_podunajsko_znacka-kvality.pdf

Prvých 50 schválených záujemcov môže v roku 2018 užívať značku BEZPLATNE.

Značka Vám okrem pocitu, že ste súčasťou podunajskej rodiny miestnych výrobcov :) prinesie propagáciu doma i v zahraničí.

Vyplnené žiadosti:

/domain/maszdzo/files/podunajsko_ziadost.doc

zašlite prosím poštou s prílohami najneskôr do 15.2.2018.

Viac informácií Vám poskytneme na tel. číslach: 0917 329 715; 035/7733105, resp. mailom na mas.dolnyzitnyostrov@gmail.com.

Tešíme sa na Váš záujem!