AKTUALIZÁCIA VÝZIEV Opatrení 7

Výzvy MAS_094: 7.2, 7.4 a 7.5 - uzávierka podávania ŽoNFP je 24.2.2020

AKTUALIZOVANÉ VÝZVY:

MAS_094/7.5/1: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=46470763-e77a-459d-bc92-9ea1e02cc544

 

MAS_094/7.4/1: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=b88bcb3f-cd32-4e4e-9f1d-431f2eb76894

 

MAS_094/7.2/1: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=7d486458-6a3c-4813-8c9a-5b5c2dfe8adf