Kód výzvy: NSK/LEADER1/2019-Op12

1548251329logo-leader-2

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov (ďalej len „MAS ZDŽO“), vyhlasuje dňa 23.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS ZDŽO -  Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019, v termíne od 23.01.2019 do 20.02.2019 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov

 

Prijímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu počas pracovných dní od 23.01.2019 do 20.02.2019 v čase od 8:00 do 15:00 v kancelárii MAS ZDŽO Nádvorie Európy č. 53, 945 01 Komárno.

 

Prílohy:

 /domain/maszdzo/files/hodnotiace-kriteria_op1_15012019-converted.pdf

/domain/maszdzo/files/hodnotiace-kriteria_op2_15012019.-converted.pdf

/domain/maszdzo/files/programovy-manual-1-28verzia-201929.doc

/domain/maszdzo/files/vyzva_unsk_2019.pdf

/domain/maszdzo/files/zmluva_konecni-ziadatelia_navrh_2019.docm

/domain/maszdzo/files/ziadost-o-dotaciu.docm