Informačný seminár

Pozývame Vás na INFORMAČNÝ SEMINÁR

k Výzve

na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 1. - podpora držiteľov regionálnej značky kvality a Opatrenia 2. - podpora činnosti združení a spolkov  s kódom NSK/LEADER1/2019-Op12


 

Informačný seminár sa uskutoční dňa 28.01.2019 v kaviarni Monarchia Café na Nádvorí Európy v Komárne od 13:00 hod.

 

Prihlásiť sa je možné na e-mailovej adrese mas.dolnyzitnyostrov@gmail.com.

 

Všetkých Vás srdečne očakávame!