Výzva - Poskytovanie dotácií na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja

Nitriansky samosprávny kraj po 1-krát podporí aj držiteľov značky kvality PODUNAJSKO - DUNAMENTE (ak bude úspešný projekt Miestnej akčnej skupiny ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV)

Výzva umožňuje požiadať o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja. Nástroj 1 LEADER NSK je určený pre miestne akčné skupiny so Štatútom MAS.

 

Oprávneným žiadateľom bude poskytnutých 100 kalendárnych dní na vypracovanie a predloženie žiadosti odo dňa vyhlásenia výzvy pre príslušný kalendárny rok. Riadne a kompletne vyplnenú žiadosť v elektronickej forme podáva konečný prijímateľ prostredníctvom príslušnej elektronickej služby A.1.85 - Poskytovanie dotácií na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK najneskôr do termínu uzávierky predkladania žiadostí, pričom rozhodujúci je termín doručenia žiadosti.

 

Kód výzvy: NSK/LEADER1/2019-Op12

 

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií je 18.4.2019.

 

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/10753?fbclid=IwAR230jBF7orAnBdvtBJ38ftTEXr3G58eWbjqWdtnNO7pJm3fkAbPn7RK-bQ