Značka kvality

Výzva č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o udelenie práv na užívanie značky kvality PODUNAJSKO zo dňa 15.januára 2018

MAS ZDŽO v spolupráci s partnermi vyhlasujú dňa 15.1.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na užívanie značky kvality PODUNAJSKO. Ak ste výrobca/producent, čakáme na Vašu žiadosť!

/domain/maszdzo/files/podunajsko_ziadost.doc

/domain/maszdzo/files/vyzva_podunajsko_znacka-kvality.pdf