Kontakt

oreg-haz

Názov: Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov

Sídlo a korešpodenčná adresa:
 

Kancelária MAS

Klížska Nemá 52

946 20 Klížska Nemá

 

predsedkyňa: Ing. Rozália Szalay

Telefón: +421 035 / 7895005

projektová manažérka: 0917 329 715

 

e-mail: mas.dolnyzitnyostrov@gmail.com