Nitriansky samosprávny kraj podporil 10 regionálnych výrobcov PODUNAJSKO-DUNAMENTE

Nitriansky samosprávny kraj zastúpený odborom strategických činností ÚNSK podporil projekt Miestnej akčnej skupiny ZDRUŹENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV, Na území MAS ZDŽO sa tak bude realizovať 10 projektov miestnych výrobcov. Celková suma poskytnutej dotácie pre držiteľov regionálnej značky kvality PODUNAJSKO-DUNAMENTE je 37 200 EUR.

V rámci Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK, ÚNSK v rámci výzvy NSK/LEADER1/2019-Op1,2 schválila našu Žiadosť o poskytnutie dotácie. Žiadosť o poskytnutie dotácie prešla hodnotiacim procesom, výberová komisia pre výber žiadostí schválila nasledovné rozdelenie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci Opatrenia 1,2 :

Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE:

Zvýšenie výrobnej kapacity vinárstva „Pivnica Dolník - Dolník Pince“

Nové technológie na spracovanie hrozna a vína SZEGI

Nové technológie na spracovanie hrozna a vína VINTOP KARKÓ

Obchodík MAKOVÉHO KRÁĽOVSTVA

Zvýšenie výrobnej kapacity JUŽNÝCH SADOV

Zvýšenie výrobnej kapacity vinárstva AMICIUS

Podpora výroby medu v Iži, časť Bokroš

Zvýšenie výrobnej kapacity pekárne F&K

Nové technológie na spracovanie mäsa ZALIWAY

Rozširovanie služieb GEORGINA FARMA

Projekty boli podporené sumami vo výške od 2 800 - 4 000 EUR. Miestni výrobcovia si zabezpečia spolufinancovanie vo výške 5%. Projekty musia byť realizované do konca roka 2019.

MAS ZDŽO mala prvý-krát možnosť podporiť miestnych výrobcov, ktorí na našom území pôsobia a robia toto miesto lepším, a hlavne chutnejším ;).

 

 

LAGS4EU


 

http://rrakn.sk/2017/07/03/lags4eu/lag_good_practices_web_20062017-1/

 

Project named "Local Action Groups for better EU Communities" was funded from Europe for Citizens Programme. Please click the link below to find detailed information about project.

https://www.youtube.com/watch?v=cQs547Xjzdw

 

 

/domain/maszdzo/files/info_template_en.pdf

Local Action Group Association Dolný Žitný ostrov is a partner in project named “Local Action Groups for Better EU Communities” which is co-funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union. The lead partner and beneficiary is the LAG “Središnja Istra” from Croatia. LAGs and organizations actively promoting regional development at local level are participating in project as project partners. 18 project partners from 9 countries are participating in project as project partners. Within the project implementation, nine 3-day events will be held, each event in a different partner country. During the events, the partners will share their best practices on how they have improved cooperation between civil society sector and local authorities at local level, and incorporated the inputs of citizens, the business community, public bodies and CSOs into regional strategies and actions. Partners will present how they have effectively engaged and included stakeholders in the preparation and implementation of strategies and actions. By taking this approach, the partners will gain the know-how needed to enhance the civic participation in policy-making at the local/regional level. At the same time, this approach will ensure that future activities and plans implemented by LAGs incorporate the inputs of all stakeholders and reflect the needs of local communities. Within the project, public, private and civil society stakeholders from the EU partner countries will share best practices on how they have improved citizen participation in development processes. They will also demonstrate how they have created public policies that reflect the needs of CSOs, public bodies, the business community and residents using the LEADER approach. Partners will share best practices on how they have improved citizen participation and incorporated stakeholder inputs into policies focusing on specific rural development fields (e.g. agricultural policy, heritage/culture preservation policies, entrepreneurship policy, etc.). The information disseminated to participants during the site visits, presentations, workshops, etc. will demonstrate to participants how EU policies contribute to the quality of life and how they can implement actions that improve citizens' involvement in decision-making processes.
The project started with the first event, which was held in southwestern Slovakia in the region of LAG Association Dolný Žitný ostrov. The event was held from 10th till 12th July 2015. During the event, participants discussed the above mentioned topics, visited the Komárno Fortress, historical centre of the town of Komárno, outputs of the EU and LEADER funded projects in member municipalities of the LAG Association Dolný Žitný ostrov, Roman and Ethnographic Museum Kelemantia which was co-funded from EU funds and opened in 2013. Further, the participants enjoyed the atmosphere of the Rye Island Festival of folk songs and dances in Klížska Nemá.
The following project event was held in the town of Pazin in Croatia from 22nd till 24th July 2015. The event was organized by the lead partner LAG “Središnja Istra”. Within the event, the project partners presented their organizations and its activities in detail, experiences with Programme LEADER and EU financed projects, exchanged experiences, know-how and best practices. Participants got acquainted with each other, befriended and established cooperation. The last day of the event, the representatives of the partner organizations signed cooperation agreement. Seven more events will be held within project, each event in a different project partner country.
Following project event will be held in the town of Mostar in Bosnia and Herzegovina in April 2016.

Project partners:
PP1 Lead partner LAG Središnja Istra from Croatia
PP 2 Razvojni center Srca Slovenije from Slovenia
PP 3 Regional Economic Development Association for Herzegovina-REDA from Bosnia and Herzegovina
PP 4 GAL VENEZIA ORIENTALE – VEGAL from Italy
PP 5 Cantiere Giovani Cooperativa Sociale ONLUS from Italy
PP 6 Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri from Romania
PP 7 Asociatia GAL Tara Nasaudului from Romania
PP 8 Asociatia Grup de Actiune Locala Tinutul Haiducilor from Romania
PP 9 GAL Lider Bistrita Nasaud from Romania
PP 10 Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-Calimani from Romania
PP 11 Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Bistrita-Nasaud from Romania
PP 12 Orasul Seini from Romania
PP 13 AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA from Romania
PP 14 Dambovita County Council from Romania
PP 15 Lithuanian organic farms association from Lithuania
PP 16 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna from Poland
PP 17 MAS Hanacké Království z.s. from Czechia
PP 18 MAS Zdruzenie Dolny Zitny ostrov from Slovakia

Propagácia tradícií regiónu Podunajska - REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI

                                                                                                                

Tlačová správa
Názov projektu: Propagácia tradícií regiónu Podunajska - REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI
Klížska Nemá, 31.8.2016

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov realizovala v spolupráci s RRA Komárno projekt s názvom „Propagácia tradícií regiónu Podunajska – REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI“ s podporou dotačného programu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Cieľom projektu bolo vydaním propagačných materiálov – skladačiek propagovať región Dolného Žitného ostrova a podporiť vidiecky cestovný ruch a agroturistiku. Realizácia projektu začala identifikovaním turisticky zaujímavých miest v regióne Dolného Žitného ostrova, ktoré sú zároveň regionálnymi jedinečnosťami.
Regionálne jedinečnosti sú všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, obyvateľstvom určitého regiónu považované za typické a všeobecne známe, a ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity.
Zamerali sme sa na štyri témy a vydali sme propagačných skladačky pod názvami „Kultúrne dedičstvo“, „Prírodné a budované prostredie človeka“, „Turizmus a gastronómia“, „Zdravie a životný štýl, šport“, prezentujúce región Podunajska – Dolného Žitného ostrova od Číčova po Kravany nad Dunajom.
Propagačné skladačky sme zatiaľ vydali iba v slovenskom jazyku. Propagačné materiály napomáhajú rozvoju cestovného ruchu v regióne. Propagujú tradície, regionálne jedinečnosti, najzaujímavejšie miesta, poskytujú prehľad pre turistov, čo treba v regióne vidieť. Avšak naším cieľom je propagovať región aj mimo hraníc okresu, štátu prostredníctvom rôznych cestovných agentúr, účasti na výstavách a podobne a z toho dôvodu plánujeme v budúcnosti vydať tieto skladačky aj v maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku. Propagačné skladačky sme distribuovali v regióne MAS Združenie Dolný Žitný ostrov na turistami často navštevované miesta ako sú informačné kancelárie, kúpaliská, múzeá, turistické atrakcie, pamätihodnosti.
Distribúciou propagačných skladačiek sme podporili vidiecky cestovný ruch a agroturistiku v regióne Dolného Žitného ostrova.

 

Local Action Groups for Better EU Communities

 

 

Local Action Group Association Dolný Žitný ostrov is a partner in project named “Local Action Groups for Better EU Communities” which is co-funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union. The lead partner and beneficiary is the LAG “Središnja Istra” from Croatia. LAGs and organizations actively promoting regional development at local level are participating in project as project partners. 18 project partners from 9 countries are participating in project as project partners. Within the project implementation, nine 3-day events will be held, each event in a different partner country. During the events, the partners will share their best practices on how they have improved cooperation between civil society sector and local authorities at local level, and incorporated the inputs of citizens, the business community, public bodies and CSOs into regional strategies and actions. Partners will present how they have effectively engaged and included stakeholders in the preparation and implementation of strategies and actions. By taking this approach, the partners will gain the know-how needed to enhance the civic participation in policy-making at the local/regional level. At the same time, this approach will ensure that future activities and plans implemented by LAGs incorporate the inputs of all stakeholders and reflect the needs of local communities. Within the project, public, private and civil society stakeholders from the EU partner countries will share best practices on how they have improved citizen participation in development processes. They will also demonstrate how they have created public policies that reflect the needs of CSOs, public bodies, the business community and residents using the LEADER approach. Partners will share best practices on how they have improved citizen participation and incorporated stakeholder inputs into policies focusing on specific rural development fields (e.g. agricultural policy, heritage/culture preservation policies, entrepreneurship policy, etc.). The information disseminated to participants during the site visits, presentations, workshops, etc. will demonstrate to participants how EU policies contribute to the quality of life and how they can implement actions that improve citizens' involvement in decision-making processes.
The project started with the first event, which was held in southwestern Slovakia in the region of LAG Association Dolný Žitný ostrov. The event was held from 10th till 12th July 2015. During the event, participants discussed the above mentioned topics, visited the Komárno Fortress, historical centre of the town of Komárno, outputs of the EU and LEADER funded projects in member municipalities of the LAG Association Dolný Žitný ostrov, Roman and Ethnographic Museum Kelemantia which was co-funded from EU funds and opened in 2013. Further, the participants enjoyed the atmosphere of the Rye Island Festival of folk songs and dances in Klížska Nemá.
The following project event was held in the town of Pazin in Croatia from 22nd till 24th July 2015. The event was organized by the lead partner LAG “Središnja Istra”. Within the event, the project partners presented their organizations and its activities in detail, experiences with Programme LEADER and EU financed projects, exchanged experiences, know-how and best practices. Participants got acquainted with each other, befriended and established cooperation. The last day of the event, the representatives of the partner organizations signed cooperation agreement. Seven more events will be held within project, each event in a different project partner country.
Following project event will be held in the town of Mostar in Bosnia and Herzegovina in April 2016.

Project partners:
PP1 Lead partner LAG Središnja Istra from Croatia
PP 2 Razvojni center Srca Slovenije from Slovenia
PP 3 Regional Economic Development Association for Herzegovina-REDA from Bosnia and Herzegovina
PP 4 GAL VENEZIA ORIENTALE – VEGAL from Italy
PP 5 Cantiere Giovani Cooperativa Sociale ONLUS from Italy
PP 6 Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri from Romania
PP 7 Asociatia GAL Tara Nasaudului from Romania
PP 8 Asociatia Grup de Actiune Locala Tinutul Haiducilor from Romania
PP 9 GAL Lider Bistrita Nasaud from Romania
PP 10 Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-Calimani from Romania
PP 11 Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Bistrita-Nasaud from Romania
PP 12 Orasul Seini from Romania
PP 13 AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA from Romania
PP 14 Dambovita County Council from Romania
PP 15 Lithuanian organic farms association from Lithuania
PP 16 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna from Poland
PP 17 MAS Hanacké Království z.s. from Czechia
PP 18 MAS Zdruzenie Dolny Zitny ostrov from Slovakia

          

Hodnotenie implementácie prístupu LEADER po jeho ukončení

Zahraniční študenti, ktorí sa v rámci projektu Erasmus Mundus „International Master of Science in Rural Development (IMRD)“ zúčastňujú Prípadovej štúdie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pod názvom: „EX-POST EVALUATION OF LEADER APPROACH DELIVERY“ (Hodnotenie implementácie prístupu LEADER po jeho ukončení) požiadala MAS ZDŽO o spoluprácu v dňoch 23.-24.7.2014.
Skupina zahraničných študentov navštívila MAS ZDŽO a monitorovala aktivity v rámci implementácie LEADER ex post. Študenti kládli otázky členom MAS ZDŽO, v podobe individuálnych či spoločných rozhovorov. Následne študenti absolvovali obhliadku úspešne zrealizovaných projektov na území MAS ZDŽO.

 

 

Nová výzva Nitrianskeho samosprávneho kraja pre MAS!!!

Výzva na podávanie Žiadostí o poskytnutie dotácií (NSK/LEADER2/2010) www.unsk.sk

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 vyhlasuje dňa 1. júna 2010 Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií.

Naša MAS ZDŽO má možnosť získať NFP na nasledovné oprávnené aktivity:

Opatrenie 1. Obnova obcí:

1.1 Rekonštrukcia drobnej architektúry v obciach

1.2 Úprava verejných priestranstiev vrátane obnovy a budovania zelených a oddychových zón

1.3 Likvidácia a prevencia čiernych skládok (podaktivity: odstránenie čiernych skládok, propagačné aktivity, informačné kampane k problematike odpadov, spracovanie štúdie nakladania s komunálnym odpadom vrátane biologicky rozložiteľného odpadu, analýza komunálneho odpadu v obci, zriadenie obecného kompostoviska - kapacita do 10 ton kompostu / ročne, zriadenie zberných miest)

1.4 Verejné informačné systémy

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

2.1 Spoločenské podujatia v obciach a mikroregióne

2.2 Jarmoky miestnych remeselníkov

2.3 Tvorivé dielne s ukážkami miestnych remesiel

2.4 Podpora spolkov a ich činnosti

2.5 Podpora účasti na výstavách

2.6 Propagačné publikácie

PROSÍME O ZASIELANIE NÁVRHOV OPRAVNENÝCH ŽIADATELOV NA NASU E-MAILOVU ADRESU, RESP. TELEFONICKY.

zdzo-logo-1-vector

Nitriansky samosprávny kraj podporil 10 regionálnych výrobcov PODUNAJSKO-DUNAMENTE

Nitriansky samosprávny kraj zastúpený odborom strategických činností ÚNSK podporil projekt Miestnej akčnej skupiny ZDRUŹENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV, Na území MAS ZDŽO sa tak bude realizovať 10 projektov miestnych výrobcov. Celková suma poskytnutej dotácie pre držiteľov regionálnej značky kvality PODUNAJSKO-DUNAMENTE je 37 200 EUR.

V rámci Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK, ÚNSK v rámci výzvy NSK/LEADER1/2019-Op1,2 schválila našu Žiadosť o poskytnutie dotácie. Žiadosť o poskytnutie dotácie prešla hodnotiacim procesom, výberová komisia pre výber žiadostí schválila nasledovné rozdelenie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci Opatrenia 1,2 :

Značka PODUNAJSKO – DUNAMENTE:

Zvýšenie výrobnej kapacity vinárstva „Pivnica Dolník - Dolník Pince“

Nové technológie na spracovanie hrozna a vína SZEGI

Nové technológie na spracovanie hrozna a vína VINTOP KARKÓ

Obchodík MAKOVÉHO KRÁĽOVSTVA

Zvýšenie výrobnej kapacity JUŽNÝCH SADOV

Zvýšenie výrobnej kapacity vinárstva AMICIUS

Podpora výroby medu v Iži, časť Bokroš

Zvýšenie výrobnej kapacity pekárne F&K

Nové technológie na spracovanie mäsa ZALIWAY

Rozširovanie služieb GEORGINA FARMA

Projekty boli podporené sumami vo výške od 2 800 - 4 000 EUR. Miestni výrobcovia si zabezpečia spolufinancovanie vo výške 5%. Projekty musia byť realizované do konca roka 2019.

MAS ZDŽO mala prvý-krát možnosť podporiť miestnych výrobcov, ktorí na našom území pôsobia a robia toto miesto lepším, a hlavne chutnejším ;).