Dotácia Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2019

Nitriansky samosprávny kraj nám schválil dotáciu vo výške 37 200 EUR! MAS ZDŽO môže tieto finančné prostriedky rozdeliť 10 žiadateľom - držiteľom regionálnej značky kvality PODUNAJSKO - DUNAMENTE. A to 4 vinárom, 1 medárovi, 1 pekárni, 1 výrobcovy maku, 1 mäsiarovi, 1 výrobcovi ovocných štiav a 1 výrobni syrov v území MAS ZDŽO.

Projekty podávali v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019 s názvom 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality.

Bližšie informácie o podpore NSK pre miestne akčné skupiny nájdete na stránke www.leadernsk.sk