Publikácia REGIONÁLNE ZNAČKY KVALITY VO VYŠEHRADSKÝCH KRAJINÁCH PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

V rámci

projektu Regional brands of quality sme vydali 24- stranovú publikáciu, ktorej cieľom je priblížiť systém fungovania regionálneho značenia v partnerských regiónoch V4, uviesť príklady, ktoré môžu byť inšpiratívne pre ďalšie regióny  a pomôžu priblížiť význam podpory miestnych a regionálnych výrobkov.

Publikácia REGIONÁLNE ZNAČKY KVALITY VO VYŠEHRADSKÝCH KRAJINÁCH PRÍKLADY DOBREJ PRAXE je prístupná v štyroch jazykoch - SK, HU, PL, EN.