Workshop 17. - 19. október 2012

Trojdňový workshop 17. - 19. október 2012

V októbri 2012 sa uskutočnil spoločný workshop partnerov projektu Regional brands of quality, ktorého sa zúčastnili zástupcovia  4 vyšehradských krajín. Témou workshopu bolo predstavenie súčasnej situácie v oblasti regionálneho značenia vo vyšehradských krajinách, vzájomná výmena skúseností v tejto oblasti a propagácia zúčastnených regiónov. Podujatie bolo rozdelené do troch častí/dní. Prvý deň prebiehal v priateľskej uvoľnenej atmosfére, vďaka ktorej mali účastníci možnosť lepšie sa spoznať. Druhý deň bol venovaný prezentácii jednotlivých partnerov, ich doterajších aktivít v oblasti propagácie regionálnych produktov a regionálneho značenia. Posledný deň účastníci workshopu navštívili konkrétnych miestnych výrobcov, remeselníkov a poskytovateľov služieb z regiónu maďarského partnera Vértes – Gerecse.

 

Podujatie malo veľký úspech a naplnilo všetky očakávania. Vďaka účasti Kateřiny Čadilovej z Asociácie regionálnych značiek z Českej republiky získali účastníci komplexný prehľad o fungovaní regionálnych značiek a ich prínosoch pre jednotlivé české regióny, kde túto oblasť úspešne rozvíjajú už niekoľko rokov. Zároveň získali množstvo cenných poznatkov a pozitívnych príkladov, ktoré významne prispejú z rozvoju regionálnych značiek na Slovensku a v Maďarsku. Marcin Jablonski, zástupca poľského partnera, predstavil ďalší princíp uplatňovania značky kvality zo svojho regiónu, kde majú výrobcovia potravinárskych produktov možnosť prihlasovať svoje produkty do súťaže o značku kvality.

 

Zástupcom partnerských regiónov sa popri výmene skúseností podarilo načrtnúť možnosti budúcej spolupráce či už v oblasti regionálnych značiek kvality, ale aj v oblasti rozvoja cestovného ruchu a propagácie regiónov, ktorá s pôvodnou témou podujatia úzko súvisí.

 

Fotografie zo stretnutia nájdete v sekcii Fotogaléria
 

 

Partnermi projektu - Partners of the project:

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség, Hungary, www.vercse.hu,

Connectionpoint sp. z o.o., Poland, www.connectionpoint.eu,

Asociace regionálních značek, o.s., Czech republic, www.arz.cz,

MAS "Hídverő - Most priateľstva", Slovakia, http://mashidveromostpriatelstva.webnode.sk/

 

Medzinárodný Vyšehradský fond - International Visegrad Fund visegradfund.org