Miestna akčná skupina Dolný Žitný ostrov založená obcami, podnikateľmi, občianskymi združeniami, ako aj jednotlivými občanmi v roku 2009 po prvý-krát získala od Nitrianskeho samosprávneho kraja dotáciu na podporu aktivít typu LEADER. Podstatou je, aby sa ľudia a organizácie v území naučili spolupracovať a vzájomným kompromisom vedeli prerozdeľovať ľudské, technické aj finančné zdroje územia. V tomto prvom kole prijala MAS Dolný Žitný Ostrov 5 žiadostí (4 od obcí a 1 od občianskeho združenia). Boli splnené všetky administratívne podmienky, preto na území MAS Dolný Žitný Ostrov - v trojuholníku medzi mestami Komárno, Nové Zámky a Veľký Meder - pribudlo 20 nových informačných tabúľ. Tabule sú rozdelené tematicky – história, životné prostredie, turistické pozoruhodnosti a osobnosti, budú obsahovať najdôležitejšie informácie v štyroch jazykoch, mapy, fotky. Umiestnené sú v obciach Číčov, Kližská Nemá, Veľké Kosihy, Zemné a Zlatná na Ostrove.