Sme členmi Národnej siete rozvoja vidieka

Od roku 2009 sme členmi Národnej siete rozvoja vidieka SR. Bližšie informácie máte možnosť získať na www.nsrv.sk.