Podpora ÚNSK

Podpora ÚNSK

Našu činnosť od roku 2009 podporuje Nitriansky samosprávny kraj. Viac informácií nájdete na stránke www.leadernsk.sk.