Pozvánka na odbornú konferenciu „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“

Pozvánka na odbornú konferenciu s názvom „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“

Vážení predsedovia a manažéri miestnych akčných skupín,

touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na našu odbornú konferenciu s názvom „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“, ktorá sa bude konať pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR dňa 12. novembra 2018 (t. j. v pondelok) od 9:30 hod.
Zároveň by sme Vás chceli požiadať, aby ste pozvánku distribuovali všetkým členom Vašej MAS a zverejnili ju tiež na Vašej web stránke.
Už tradične je súčasťou konferencie aj sprievodný program - remeselné trhy a prezentácie výrobkov a produktov držiteľov regionálnej značky kvality z Nitrianskeho kraja.

Účasť na konferencii je potrebné potvrdiť e-mailom na adresu stefan.kralik@unsk.sk najneskôr do 7.11.2018.

Ďakujeme.
S pozdravom,

Mgr. Ján Veteráni
vedúci odboru strategických činností
ÚNSK