NSK podporil vytvorenie ISRÚ

Nitriansky samosprávny kraj podpori vytvorenie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Združenie Dolný Žitný ostrov, existencia ktorej bola základnou podmienkou uchádzania sa podporu z Plánu rozvoja vidieka SR 2007-2013.