Plánujeme spoluprácu v rámci MAS prehlbovať

- realizáciou spoločných aktivít

- uchádzaním sa o podporu aktivít

- organizáciou spoločných aktivít (spoločenských, športových, workshopov ...)

- spoluprácou s domácimi a zahraničnými fungujúcimi MAS

.....