Local Action Groups for Better EU Communities

             

Podujatie v meste Pazin v Chorvátsku organizované partnerom "LAG Središnja Istra"

Zástupcovia Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov sa spolu s partnermi z Talianska, Chorvátska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Poľska, Čiech zúčastnili podujatia organizovaného v rámci projektu „ Miestne akčné skupiny pre lepšie európske komunity“. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 22. – 24. Júla 2015 v meste Pazin v Chorvátsku. Podujatie organizoval hlavný partner projektu Miestna akčná skupina „Središnja Istra“. V rámci trojdňového podujatia, zástupcovia partnerských organizácií predstavili svoje organizácie a ich aktivity, skúsenosti s programom LEADER a projektmi financovanými EÚ, vymenili si skúsenosti, know-how a príklady dobrej praxe. Účastníci sa bližšie spoznali, spriatelili a posledný deň zástupcovia všetkých organizácií podpísali zmluvu o spolupráci. V rámci projektu sa projektoví partneri zúčastnia ešte 7 podujatí. Každé podujatie sa bude konať v inej partnerskej krajine.

Event held in the Town of Pazin in Croatia organized by partner "LAG Središnja Istra"

Within the project “Local Action Groups for Better EU Communities”, representatives of Local Action Group Association Dolný Žitný ostrov together with project partners from Italy, Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Romania, Poland, Czechia participated at the event organized by the lead partner of the project “Središnja Istra”. The event was held in the town of Pazin in Croatia from 22nd till 24th July 2015. Within the event, the project partners presented their organizations and its activities in detail, experiences with Programme LEADER and EU financed projects, exchanged experiences, know-how and best practices. Participants got acquainted with each other, befriended and established cooperation. The last day of the event, the representatives of the partner organizations signed cooperation agreement. Seven more events will be held within project, each event in a different project partner country.

 

Podujatie na Slovensku organizované partnerom "MAS Združenie Dolný Žitný ostrov"

                

10.-12. Júla 2015 sa stretli na juhu Slovenska miestne akčné skupiny z ôsmych krajín v rámci projektu „Miestne akčné skupiny pre lepšie Európske komunity“ financovaného z programu Európa pre Občanov pod opatrením družobné partnerstvá miest. Toto trojdňové podujatie organizovala Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov pod vedením predsedkyne Ing. Rozálie Szalay.
V rámci pripraveného programu účastníci okrem workshopov, na ktorých si vymenili skúsenosti s projektmi LEADER a EÚ programami, navštívili Komárňanskú pevnosť, členské obce MAS Združenia Dolný Žitný ostrov, Rímske a národopisné múzeum Kelemantia, pozostatky Rímskeho vojenského tábora v Iži, zažili atmosféru Žitno-ostrovných slávností ľudovej piesne a tanca v Klížskej Nemej. Podujatia sa zúčastnili partneri z Chorvátska, Slovinska, Poľska, Čiech, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Talianska a samozrejme zo Slovenska „Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov“, ktorá celé podujatie organizovala.

 


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BqPEBL3wSuw