Fórum na vyhľadávanie partnerov k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

225745143

Vážená pani, vážený pán,


Regionálne združenie Váh - Dunaj – Ipeľ v spolupráci s Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh a Miestnou akčnou skupinou Združenie Dolný Žitný ostrov si Vás dovoľujú pozvať na podujatie s názvom “Fórum na vyhľadávanie partnerov“ Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, ktoré sa uskutoční dňa 2. marca 2017 (štvrtok) od 10:00 hod. v priestoroch Konferenčnej sály Dôstojníckeho pavilónu v Komárne (Pevnostný rad 1, 945 01 Komárno).
V prílohe sa nachádza Záväzná prihláška, predbežný Program podujatia a Formulár žiadosti o vyhľadanie partnera.
Podujatie je realizované ako aktivita v rámci projektu s názvom „Budovanie partnerstiev pre rozvoj prihraničného regiónu Váh - Dunaj - Ipeľ“. Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Tešíme sa na Vašu účasť.
S pozdravom
Ing. István Domin, v.r.
predseda predsedníctva


/domain/maszdzo/files/partner-search_sk_formular.docx

/domain/maszdzo/files/program_navrh_sk.pdf

/domain/maszdzo/files/zavaezna-prihlaska.pdf

/domain/maszdzo/files/pozvanka.pdf

 

 

LEADER 2014 - REALIZOVANÉ PROJEKTY

MAS Združenie Dolný Žitný ostrov vyhlásila dňa 08.08.2014 Výzvu NSK/LEADER2/2014-Op123/1. V rámci výzvy bolo zazmluvnených 5 projektov, rozdelených podľa aktivít, typu žiadateľa a 6. Projekt spolupráce MAS:


1. Úprava verejných priestranstiev MAS Združenie Dolný Žitný ostrov

  • 1.1  - 5 775,00 EUR - Obec Klížská Nemá

2. Modernizácia detských ihrísk v MAS Združenie Dolný Žitný ostrov

  • 1.1  - 6 075,00 EUR - Združenie obcí Dolný Žitný ostrov

3. Značenia v MAS Združenie Dolný Žitný ostrov

  • 1.3 - 4 175,00 EUR - Obec Veľké Kosihy

4. Regionálna súťaž košikárov v Trávniku

  • 2.1 - 1 675,00 EUR - OZ Villa Fyuz

5. Podpora propagácie združenia – 1. fáza

  • 2.2 - 2 675,00 EUR - Občianske združenie Kóczán Mór

6. Tlač a vydanie cudzojazyčných prezentačných publikácií

  • 4.2 - 1 200,00 EUR - MAS Združenie Dolný Žitný ostrov

Viacnásobnými užívateľmi boli: MAS Združenie Dolný Žitný ostrov, Združenie obcí Dolného Žitného ostrova, Občianske združenie Kóczán Mór.
 

     X     X     X     X     X

 

LEADER 2014

Vážení obyvatelia, dňa 17. júla 2014 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na implementáciu Integrovanej stratégie Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83 s pôsobnosťou na obecnej úrovni, spoločenské organizácie, občianske iniciatívy, teda skupiny minimálne 3 občanov a obce budú môcť žiadať nenávratný finančný príspevok. MAS Združenie Dolný Žitný ostrov vyhlási dňa 8.augusta 2014 výzvu na podávanie projektov. Bližšie informácie: masdolnyzitnyostrov@gmail.com, Laura Nagy

 

     X     X     X     X     X

 

Vitajte na stránke MAS Združenie Dolný Žitný ostrov!

Táto web-stránka slúži na podporu spolupráce v rámci Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolny Zitny ostrov, ktorá vznikla s cieľom rozvoja mikroregiónu Dolný Žitný ostrov využitím spoločných zdrojov územia prostredníctvom upevnenia verejno - súkromného partnerstva. Preto sú našimi členmi okrem 18 samospráv (Číčov, Trávnik, Klížska Nemá, Tôň, Holiare, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove, okoličná na ostrove, Bodza, Sokolce, Brestovec, Bodzianske Lúky, Čalovec, Kameničná, Kolárovo, Dedina Mládeže, Komoča, Zemné) aj občianske združenia, jednotliví obyvatelia a podnikatelia z nášho vidieckeho územia.

V prípade akchkoľvek otázok týkajúcich sa MAS ZDŽO, alebo Vášho záujmu o spoluprácu, resp. ak máte nejaký dobrý návrh na zlepšenie kvality života v našom prihraničnom mikroregióne - NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!

S prianím pekného dňa

Ing. Rozália Szalay, predsedkyňa

 

 

Spolupracujeme s:

 

Regionálnou rozvojovou agentúrou Komárno

     +421 (0) 35 77 33 105