Projekt podporený Medzinárodným Vyšehradským fondom

IVF podporil spoluprácu MAS zo 4 krajín

Bližšie v časti Projekty - Regional brands of quality.